K. Ar Multi plane greitis dalinasi iš abonentų skaičiaus?
A. Multi plano interneto greitis yra bendras visiems vartotojams. Interneto greitis dalinasi tolygiai tik tuo pačiu metu didesnę informacijos kiekį besisiunčiantiems abonentams.

K. Ką reiškia vartotojų skaičius Mix ir Multi planuose?
A. Vartotojų skaičius reiškia abonentų, su kuriais yra pasirašomos paslaugos teikimo sutartys, skaičių. Šiuo atveju abonentas gali būti vieno ar šalia esančių daugiabučių namų gyventojai. (Kiekvienu atveju reikia ištirti technines galimybes teikti paslaugą).

K. Ką daryti, jeigu trūksta vartotojų pageidaujamam Hansa i-net planui?
A. Norint naudotis Hansa i-net interneto Mix arba Multi planu, skirtu keliems vartotojams, prašome užpildyti anketą. Esant pakankamam abonentų skaičiui, Jūs busite informuoti apie galimybę naudotis šia paslauga. Be to, kviečiame apsilankyti mūsų atstovybėse, kur galėsite gauti visą reikalingą informaciją - reklaminę medžiagą.

K. Aš naudojuosi Multi planu, kurio greitis yra 320 kbps. Kodėl kai siunčiuosi man rodo tik 40 KB/s.
A. Vienas Kilobaitas lygus 8 kilobitams. Kilobitai visą laiką žymimi mažosiomis raidėmis (kbps). Dauguma programų greitį rodo kilobaitais, kurie žymimi didžiosiomis raidėmis (KB/s). Padauginę 40 KB/s iš 8 gauname 320 kbps. Kita vertus atkreipkite dėmesį į žodį "iki". Visą parą 320 kbps (ar didesnio) greičio garantuoti mes negalime, nes interneto paslaugos, kurios nepriklausomai nuo paros laiko garantuoja užsakomą greitį kainuoja nuo 215 lt/mėn. Todėl naudojantis Multi planu, kurio abonentinis mokestis yra 39 lt/mėn., piko metu greitaveika gali ir nepasiekti savo maksimalios ribos.